Status

1. oktober 2014.

Det tredje årlige CODUST møde blev afholdt i Aarhus d. 18. september 2014. Her blev der samlet op på den aktuelle status. På den første del af mødet var diskussionerne fokuseret på de igangværende første analyser af sundhedsudfaldene. Eksponeringsestimaterne der stammer fra en job eksponeringsmatrice, der er udviklet på baggrund af danske måledata, er blevet koblet til arbejdshistorik ved brug af ATP-registret. Disse eksponeringsestimater skal bruges i analyserne af helbredsdata fra Landspatientregistret. Metoderne for disse analyser blev diskuteret og der blev etableret en endelig analysestrategi. Ved mødets anden del var diskussionen fokuseret omkring eksponeringsdatabaserne. Oprettelsen af disse er igangværende. Der blev givet detaljerede oversigter over status og indhold af de forskellige databaser, vi fik diskuteret behov og der blev leveret en analytisk plan for inklusionen af flere detaljerede eksponeringsestimater. Desuden blev der budt velkommen til nye CODUST medlemmer. Mødedeltagerne var: Vivi Schlünssen, Ane Marie Thulstrup, Torben Sigsgaard, Ioannis Basinas, Anne Vested, Hans Kromhout, Øyvind Omland, Gitte Jacobsen, Wijnand Eduard, Gunnar Toft, Henrik Kolstad, Inge M. Wouters and Tuula Liukkonen. Et notat der sammenfatter drøftelserne fra mødet kan leveres efter anmodning til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


10. august 2014.

Programmet for det tredje årlige CODUST-medlemsmøde er klart og kan findes her. Mødet finder sted i Aarhus d. 18. september 2014. Derudover afholdes der møde med følgegruppen (hovedsageligt medlemmer fra myndighederne og regeringen) d. 19. september 2014.


6. July 2014.

Den tredje CODUST-relaterede artikel, der summerer effekten af arbejdsopgaver- og arbejdspladskarakteristika på eksponeringsniveauerne af støv og endotoxin for personer der arbejder i mælkekvægbrug, er blevet publiceret:

Ioannis Basinas, Torben Sigsgaard, Mogens Erlandsen, Nils T. Andersen, Hisamitsu Takai, Dick Heederik, Øyvind Omland, Hans Kromhout and Vivi Schlünssen. Exposure-Affecting Factors of Dairy Farmers’ Exposure to Inhalable Dust and Endotoxin, Ann Occup Hyg (2014) 58 (6): 707-723. doi: 10.1093/annhyg/meu024.

Hele artiklen kan læses på tidsskriftets hjemmeside her.


15. december 2013.

Arbejdet med at etablere databasen med personlige eksponeringsoplysninger for de træ- og organiskstøvudsatte fortsætter. I øjeblikket arbejder vi fokuseret på at inkludere mere end 7000 personlige støvmålinger i databasen, mens yderligere data fortsat kommer ind.

Den anden CODUST relaterede artikel, som identificerer og opsummerer tidligere studier om støv- og endotoksineksponeringen blandt kvægavlere, er også blevet offentliggjort:

Ioannis Basinas, Torben Sigsgaard, Hans Kromhout, Dick Heederik, Inge M. Wouters and Vivi Schlünssen. A comprehensive review of levels and determinants of personal exposure to dust and endotoxin in livestock farming. J Expo Sci Environ Epidemiol first published online Nov 27, 2013. doi: 10.1038/jes.2013.83.

Hele artiklen kan læses på forlagets hjemmeside her.


20. september 2013.

De aktuelle forskningsaktiviteter i CODUST fokuserer på opbygningen af en database med oplysninger om den personlige eksponering blandt personer, som er erhvervsmæssigt udsat for træ og organisk støv. Vi har identificeret tidligere undersøgelser, der kan bidrage til databasen, og vi har rekvireret relevante data fra dem. Indhentningen af data skrider frem, og den nye eksponeringsdatabase tager form. Andre analytiske aktiviteter omfatter modellering af historiske tendens i træstøvseksponeringen i møbelindustrien samt en omfattende gennemgang af de personlige niveauer og determinanter for eksponering for organisk støv blandt kvægavlere. Den første CODUST relaterede artikel er også udgivet:

Ioannis Basinas, Vivi Schlünssen, Hisamitsu Takai, Dick Heederik, Øyvind Omland, Inge M. Wouters, Torben Sigsgaard, and Hans Kromhout. Exposure to Inhalable Dust and Endotoxin Among Danish Pig Farmers Affected by Work Tasks and Stable Characteristics Ann Occup Hyg first published online June 22, 2013 doi:10.1093/annhyg/met029

Hele manuskriptet kan læses på forlagenes hjemmeside, som du finder her.


4. juni 2013.

Det andet årlige møde for CODUST deltagere blev afholdt i Århus med det formål at diskutere status for undersøgelsen og for at videreudvikle forskningsprotokollen. Drøftelserne drejede sig primært om strategien for eksponeringsvurdering og udarbejdelse af en fyldestgørende kvantitativ Jobeksponerings-matrise baseret på målinger og oplysninger om job og erhverv fra danske registre. Nye samarbejdspartnere i CODUST blev budt velkomne, og der blev givet et indblik i undersøgelsens design samt de tilgængelige datakilder og deres kvaliteter. Mødedeltagerne var: Vivi Schlünssen, Ane Marie Thulstrup, Torben Sigsgaard, Ioannis Basinas, Nils Testrup Andersen, Hans Kromhout, Øyvind Omland, Gitte Jacobsen, Wijnand Eduard, Grete Elholm og Jakob Bønløkke. Mødet program findes her. Et referat/notat, som opsummerer mødets diskussioner, kan rekvireres hos Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


26. februar 2013.

Projektet er anmeldt til og godkendt af Datatilsynet. Vi har fået tilladelse til at bruge et eksisterende ATP datasæt på AMK Aarhus til at definere den eksterne kohorte, og dette arbejde blev færdigt ultimo februar 2013. Vi har ansøgt ATP registeret om yderligere data for de yngste årgange. Vi har fået tilladelse til Via sundhedsstyrelsen til at indhente sundhedsoplysninger på både den interne og den eksterne kohorte. Vi har holdt møde med Danmarks statistik om at supplere ATP oplysninger med data fra Danmarks statistik for at få en mere komplet national kohorte.Vi har overvejelser om hvorvidt projektet skal knyttes til det nysartede CIRRAU (Centre for Integrated Register-Based Research) på Aarhus Universitet.

Den 15. januar 2013 startede post doc Sadegh Samadi, som sammen med Ioannis Basinas skal fortage analyserne i CODUST.

Der har efteråret 2012 været afholdt et følgegruppemøde med eksterne personer fra Arbejdsgiver- og lønmodtagerside. Eksponeringsvurderinger i de 2 interne kohorter som indgår i studie 1 er færdige. Aktuelt indhenter vi målinger fra tidligere studier i træ – og møbelindustri for at optimere den organiske støv JEM.


August 2012

Indkaldelse til følgegruppemøde d. 14. november.

Vi har besluttet os for hvilke data vi skal bruge fra en række nationale registre om arbejde og helbred, bl.a. Landspatientregisteret og ATP registeret. Data er ved at blive indhentet. Der har været afholdt 2 styregruppemøder, heraf ét med Hans Kromhout, samt flere arbejdsgruppemøder. Eksponeringsvurderingen i studie 1 er næsten færdigt. Der er oprettet følgegruppe, og første styregruppemøde bliver 14. november 2012. 2 artikler er næsten klar til indsendelse - dels en oversigtsartikel om støveksponering i landbruget, dels en artikel og determinanter for støv i landbruget

I forbindelse med ansættelse af postdoc Ioannis Basinas modtog vi en ansøgning fra en meget kvalificeret eksponeringsforsker fra Institute for Risk assessment Science, Utrecht. Vi besluttede derfor at gennemføre projektet med 2 post doc i stedet for én postdoc og én phd studerende.  Denne person forventes ansat 1. januar 2013.